ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก 
 
 TAIWAN PREMIUM 5 วัน 3 คืน 
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต
• เมืองไทเปอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
• ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) Taipei Fish Market
• หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น, อุทยานเหย๋หลิ่ว
• เที่ยวสุดคุ้มพักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ สุดฟิน ภายในห้องพักแบบส่วนตัว
• ช็อปปิ้งสุดมันส์ MITSUI OUTLET PARK
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
ราคารวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว
โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)
เดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 59
 
 ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 3 คืน
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง”
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
ราคารวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว
โดยสายการบินไทเกอร์ แอร์ (IT)
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 59
 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11/02134

ส่วนหนึ่งของรางวัลความภาคภูมิใจ
ทีมงานคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco World Tours
209/8 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
Contact us
Hotline : 081-806-8982, 081-806-8687
Fax      : 02-037-1937
Email   :
info@marcoworldtours.com
 
 © 2013 Marco World Tours.
 All rights reserved.