พณ ท่านนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานเปิดงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่13
เมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม 2556 ณ.ศุนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
และได้แวะเยี่ยมชมบู้ธของ บริษัท มาร์โค เวิลด์ ทัวร์ จำกัด

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11/02134

ส่วนหนึ่งของรางวัลความภาคภูมิใจ
ทีมงานคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco World Tours
209/8 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
Contact us
Hotline : 081-806-8982, 081-806-8687
Fax      : 02-037-1937
Email   :
info@marcoworldtours.com
 
 © 2013 Marco World Tours.
 All rights reserved.