พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาฯ - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เทพทันใจ - พระธาตุอินทร์แขวน
วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์เยเลพญา - พระธาตุมุเตา 
พิเศษ! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
โดยสายการบินนกแอร์
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11/02134

ส่วนหนึ่งของรางวัลความภาคภูมิใจ
ทีมงานคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco World Tours
209/8 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
Contact us
Hotline : 081-806-8982, 081-806-8687
Fax      : 02-037-1937
Email   :
info@marcoworldtours.com
 
 © 2013 Marco World Tours.
 All rights reserved.