ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น 
TOKYO STRONG 5D3N
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
สนุกกับลานสกีฟูจิเท็น ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท 
ราคารวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว
โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็ก (XJ)
เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 60
Winter Festival In Hokkaido 6D4N
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของฮอกไกโด
ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคนั่งกระเช้าชมวิวสู่เขาอุสุซานชมหมีสีน้ำตาลแสนรู้
ประทับใจกับการเล่นสกี และสโนว์ โมบิล ชมโรงงานช็อคโกแลต Shiroi Koibito
ชมความงดงามของคลองโอตารุ
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท 
ราคารวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว
โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)
เดินทาง ธันวาคม 59 - มีนาคม 60
 
 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11/02134

ส่วนหนึ่งของรางวัลความภาคภูมิใจ
ทีมงานคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco World Tours
209/8 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
Contact us
Hotline : 081-806-8982, 081-806-8687
Fax      : 02-037-1937
Email   :
info@marcoworldtours.com
 
 © 2013 Marco World Tours.
 All rights reserved.