ข้อมูลบริษัท

 
 
  วันก่อตั้งบริษัท
 15 กุมภาพันธ์ 2539
  ชื่อบริษัท
 บริษัท มาร์โค เวิลด์ ทัวร์ จำกัด
  ใบอนุญาตประกอบการ
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/2134
  บริการของเรา
 • บริการรับจัดนำเที่ยว สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน สำหรับคณะและส่วนบุคคล ทั้งในและต่างประเทศทุก
   เส้นทาง 
 • บริการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลก 
 • บริการรับสำรองห้องพักทุกโรงแรมทั่วโลก 
 • บริการจัดจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ทั่วโลก 
 • บริการจัดทำประกันอุบัติภัยสำหรับการเดินทาง 
 • บริการให้เช่า-เหมา รถยนต์ รถตู้ รถโค้ช และเรือ 
 • บริการจัดทำวีซ่า 
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 
 หลักเกณฑ์ของบริษัท มาร์โค เวิลด์ ทัวร์ จำกัด ในการสร้างงานบริการ
     • บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
     • บริษัทฯ มีความชำนาญในการจัดสัมมนา ทัศนศึกษา ดูงานด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 
     • บริษัทฯ สามารถจัดสรรรายการที่สมดุลกับงบประมาณของท่านได้ 
     • บริษัทฯ เลือกสายการบินที่เดินทางโดยไม่ต้องเสียเวลารอเปลี่ยนเครื่องนาน หรือจอดแวะพักหลายแห่ง 
     • บริษัทเลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหาร ที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะของท่าน 
     • ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวันและเส้นทางในการเดินทาง ที่จะทำให้คณะเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด 
     • ทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบาย จากการเอาใจใส่ของพนักงานทุกคนที่ท่านติดต่อด้วย 
     • สำหรับคณะพิเศษ (Incentive Group) ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมของที่ระลึกที่มีรูปแบบเฉพาะคณะของท่าน
     • บริษัทฯ ได้จัดทำประกันการเดินทางในวงเงินที่สูงถึง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
 บริษัทฯได้รับแต่งตั้งจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ที่มอบฐานะให้บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษ
 ในเส้นทางท่องเที่ยวดังนี้
    • ตัวแทน KOREA SPECIALIST โดยการรับรองของ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) 
    • ตัวแทน HONGKONG SPECIALIST โดยการรับรองของ การท่องเที่ยวฮ่องกง (HKTB)  
    • ตัวแทน AUSSIE SPECIALIST โดยการรับรองของ การท่องเที่ยวออสเตรเลีย (TA)
 
 และที่พิเศษ ทางบริษัทฯยังได้รับความไว้วางใจจากทางองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ให้เป็น ORGANIZER ในการจัดอบรมให้
 ความรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลี ในหัวข้อ KOREA SPECIALIST แก่เพื่อนๆบริษัททัวร์อื่นๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 และได้กระทำอย่างต่อ
 เนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
 ผลงานที่เคยได้รับเกียรติบัตรและรางวัลต่างๆ
 1. รางวัลเกียรติยศ EXCELLENCE AWARD ยอดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินยอดเยี่ยม ประจำปี 1999 จากสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์
 2. รางวัลเกียรติยศ ยอดขายทัวร์เกาหลียอดเยี่ยมประจำปี 2001, 2002, 2005 จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
 3. AUSSIE SPECIALIST (ผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลีย) 2002-2006 จากการท่องเที่ยวออสเตรเลีย (TOURISM AUSTRALIA)
 4. รางวัลเกียรติยศ OUTSTANDING AWARD 2004, 2006  จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
 
 จุดแข็งและความพร้อมของบริษัทฯ
        ตลอดระยะกว่า 25 ปีที่ผ่านมา บริษัท มาร์โค เวิลด์ ทัวร์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความชำนาญเส้นทางการท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทาง
  ดั่งที่ท่านได้เห็นผลงานบางส่วนที่หน่วยงานและองค์กรหลายแห่งให้ความไว้วางใจทางบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนจัดรายการท่องเที่ยวเป็นหมู่
  คณะ (Incentive Group) แต่ทั้งนี้ก็ยังมีลูกค้าหน้าร้าน (Collective Group) ที่ให้ความไว้วางใจเลือกสรรรายการท่องเที่ยวของ
  บริษัทฯจากสื่อโฆษณาอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการเดินทางทุกสัปดาห์ตามเส้นทางที่หลากหลาย ตามที่ทางบริษัทฯได้ลงเป็นประจำ อาทิ
  นสพ.ผู้จัดการ, นสพ. กรุงเทพธุรกิจ, นสพ. คมชัดลึก, นสพ.เดลินิวส์
 
        บริษัทฯ มีคณะทัวร์ออกเดินทางเป็นประจำและต่อเนื่อง จึงมีความสามารถในการติดต่อกับ  Land Operator หรือบริษัทตัวแทน
  ทัวร์ในต่างประเทศ และกับสายการบินชั้นนำต่างๆ อาทิ สายการบินไทย (TG), สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ), สายการบินเกาหลี
  แอร์ (KE), สายการบินคาเธ่ย์แฟซิก (CX), สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) ในการจัดสำรองที่นั่ง, อาหารพิเศษ , ที่พัก, ยาน
  พาหนะ , มัคคุเทศก์และอื่นๆ เป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในธุรกิจท่องเที่ยว
  มากว่า 20 ปี ท่านจึงสามารถมั่นใจในการบริหารจัดการรายการเดินทางสำหรับท่านและคณะได้อย่างเรียบร้อยทุกประการ
       
        ดังนั้นบริษัทฯ จึงมั่นใจในความพร้อมทุกประการ ที่จะนำเสนอการบริการที่สมบูรณ์แบบ เป็นที่พึงพอใจของท่านและคณะ
  ทางบริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ให้บริการรับใช้ท่านในรายการท่องเที่ยวที่ได้รับการเลือกสรรเป็นอย่างดีในโอกาสอันใกล้นี้
 

 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11/02134

ส่วนหนึ่งของรางวัลความภาคภูมิใจ
ทีมงานคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco World Tours
209/8 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
Contact us
Hotline : 081-806-8982, 081-806-8687
Fax      : 02-037-1937
Email   :
info@marcoworldtours.com
 
 © 2013 Marco World Tours.
 All rights reserved.